Тусгай зориулалтын машин, /ХАА, барилга, зам, уурхай/
Гарчиг Үнэ Он Явсан [км] Огноо