Шенгений орны виз гаргана
Компаниар батлан дааж гадаадын хамтран ажилладаг байгуулагаараа дамжуулан албан ёсны уулзалтаар Шенгений оронд зорчих хүсэлтэй 2 хүний бүртгэл авч байна. Маш яаралтай. Баталгаатай. Урьдчилгаа мөнгө төгрөг авахгүй.
  • Хот, аймаг
  • Улаанбаатар
  • Сум, дүүрэг
  • Сонгинохайрхан
  • Утас:
  • 88644488