Хувийн хаус, зуслангийн байр
Гарчиг Үнэ Сум, дүүрэг Огноо