Граж, Агуулах, Контейнер
Гарчиг Үнэ Сум, дүүрэг Огноо