• Үнэний өмнө үгэн сум хүчгүй

    Хувьсгалыг ухаантнууд хийж, үр дүнг нь адгийн шаарууд хүртдэг гэж үг бий. Тийм, үгүйг мэдэхгүй. Шинжлэх ухаанаар батлах боломжгүй. Практикаар
Нийтлэлийн архив