“Амьтны хүрээлэн үйл ажиллагаа явуулах хууль ёсны эрхгүй” гэв
2013 оны 6 сарын 28
 “Амьтны хүрээлэн үйл ажиллагаа явуулах хууль ёсны эрхгүй” гэв
“Талын жононгууд” компанийн захирал Л.Сайнбаяр өнгөрсөн долоо хоногт хэвлэлийн бага хурал хийж, явуулын амьтны хүрээлэн ажиллуулах газрыг эрх бүхий байгууллагууд шийдэж өгөхгүй байгаа талаар мэдээлсэн билээ. Гэвч тус компани нь байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгээгүй, амьтан ашиглах зөвшөөрөл аваагүй зэрэг хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулж байна.
“Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль”-ийн 7.2-д “Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг байгалийн нөөцийг ашиглах, аж ахуйн зориулалтаар газар ашиглах эрх авах болон төсөл хэрэгжүүлэхээс өмнө хийлгэх”-ээр заасан байдаг. Мөн  хуулийн 7.3-т зааснаар  төсөл хэрэгжүүлэгч нь холбогдох эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны өнөөгийн төлөв байдлын тодорхойлолт, тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын санал болон холбогдох бусад баримт бичгийг бүрдүүлэх учиртай.  Түүнчлэн  хуулийн хавсралтад заасан ангиллын дагуу БОНХЯ,  эсвэл орон нутгийн Байгаль орчны албанд хандаж байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэх ёстой. Хуулийн эдгээр заалтаас харахад “Талын жононгууд” компани   нь амьтны хүрээлэн ажиллуулж эхлэхээсээ өмнө байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг хийлгэх ёстой байв.

Хэрэв тус компани дээрх шаардлагатай бичиг баримтаа бүрдүүлэн БОНХЯ-д хандвал ажлын 14 хоногийн дотор байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийж өгөх боломжтой. Ерөнхий үнэлгээгээр  тус компанийн үйл ажиллагаа нь  эрүүл ахуй,  нийгэм, орчны бохирдолтод хэрхэн сөргөөр нөлөөлж буйг үнэлнэ. Мөн усны хэрэглээ, байгаль орчны цэвэрлэгээ, төлөв байдлын үнэлгээг гаргана.
“Талын жононгууд” компани нь амьтан ашиглах зөвшөөрлийг мөн авах ёстой ажээ. “Амьтны тухай хууль”- ийн 15.2.1-д зааснаар иргэн, аж ахуйн нэгж нь амьтныг эрдэм шинжилгээний ажил, соёл урлаг, гоо зүйн зориулалтаар ашиглахыг зөвшөөрдөг. Амьтны хүрээлэнгийн элбэг амьтны зөвшөөрлийг тухайн харъяаллын Засаг даргаас авна. Хэрвээ хүрээлэнд ховор амьтан байгаа бол  БОНХЯ-наас тусгай зөвшөөрлийг авна. Эдгээр бичиг баримтыг бүрдүүлсний дараа байгалийн нөөц ашигласны төлбөр төлснөөр “Талын жононгууд” компани нь амьтны хүрээлэн ажиллуулах эрх зүйн боломжтой болох юм.
Амьтны хүрээлэн ажиллуулж буй “Талын жононгууд” компани нь байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэх, амьтан ашиглах зөвшөөрөл авах хууль ёсны үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд түүний үйл ажиллагааг мэргэжлийн хяналтын байгууллага зогсоох үүрэгтэй байдаг.

Эх сурвалж http://www.info.mn
Таалагдвал LIKE бэлэглээрэй.

Сонирхолтой мэдээ

Сэтгэгдлийг ачаалж байна ...
топ 20 мэдээ