Шилэн дансны тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ
2014 оны 1 сарын 12
 Шилэн дансны тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс санаачлан боловсруулсан Шилэн дансны тухай хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн зарчмын хувьд дэмжиж, Засгийн газрын гишүүдийн төсөлд тусгасан саналыг төсөл санаачлагчдад хүргүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ.

Төсвийн ил тод байдал, иргэдийн оролцоог хангахад сүүлийн жилүүдэд УИХ, Засгийн газраас мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль болон төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх батлан хэрэгжүүлж байгаа боловч төсвийн талаарх иргэд, олон нийтийн ойлголт, мэдээлэл сул, төсвийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо хангагдахгүй байгаа юм.

Иймд төсвийн орлого, зарлага, мөнгөн гүйлгээ, тайлагналын үйл ажиллагаа болон өр, зээл батлан даалт, иргэдэд ойлгомжтой, шуурхай мэдээлэх байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаа, түүнд тавих хяналт, хариуцлагыг сайжруулах ач холбогдолтой гэж төсөл санаачлагчид үзэж байна.

Эх сурвалж http://www.info.mn
Таалагдвал LIKE бэлэглээрэй.

Сонирхолтой мэдээ

Сэтгэгдлийг ачаалж байна ...
топ 20 мэдээ