Даатгалын компаниудад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар хугацаатай үүрэг, даалгавар өглөө
2019 оны 4 сарын 8
Даатгалын компаниудад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар хугацаатай үүрэг, даалгавар өглөө
Санхүүгийн зохицуулах хороо иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол болон зарим хэвлэлд гарсан нийтлэлийн мөрөөр ажиллаж, даатгалын нэр бүхий компаниудад “Орон сууцны эзэмшигч, өмчлөгчийн хариуцлагын даатгал”-ын бүтээгдэхүүний борлуулалтын үйл ажиллагаа, гэрээ болон холбогдох хуулийн хэрэгжилтийн байдалд үзлэг шалгалт хийлээ.

Олон нийтийн дунд “орон сууцны даатгал” гэж нэрлэгддэг дээрх бүтээгдэхүүнийг өнөөдрийн байдлаар ердийн даатгалын 15 компанийн найм нь борлуулж байна. Эдгээр компаниуд 2014-2018 онд нийт 413,855 айл өрхийг орон сууцны даатгалд хамруулж, 9.7 тэрбум төгрөгийн даатгалын хураамж төвлөрүүлэн, 1.9 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр олгосон байна.
Дээрх үзлэг шалгалтаар даатгалын гэрээнд даатгуулагчийн өмнөөс гарын үсэг зурсан, нөхөн төлбөрийг хугацаанд нь олгоогүй, илүү дүнгээр хураамж авсан, орон сууцны компаниуд даатгалын төлөөлөгч, зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөлгүй атлаа айлуудаас хураамж төвлөрүүлж ажилласан, зарим айл өрхтэй гэрээ байгуулалгүй хураамж авсан зэрэг зөрчил, дутагдал цөөнгүй илэрлээ. Мөн Хорооны баталсан маягтаас өөр маягтаар даатгалын гэрээ байгуулсан, тусгай зөвшөөрөлгүй этгээдэд гэрээжүүлэлтийн төлбөр төлсөн, даатгалын тохиолдлыг шалгаж баримтжуулах ажилтан, хохирол үнэлэгчийг холбогдох журамд заасан хугацааны дотор томилоогүй, гэрээ болон хохирлын тайланд туссан хураамжийн дүнгүүд зөрсөн зэрэг зөрчлүүд баримтаар тогтоогдоод байна.

Иймд Хороо үзлэг шалгалтаар илэрсэн алдаа дутагдалыг нэн даруй арилгах, цаашид энэ төрлийн алдаа гаргахгүй ажиллахыг даатгалын компаниудад үүрэг болгож, хэд хэдэн чиглэлээр хугацаатай үүрэг даалгавар хүргүүлээд байна.

Үзлэг шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал, шалгалтын ажлын тайлан дүгнэлтэд үндэслэн Хороо иргэд, олон нийтэд хандан дараах зөвлөмжийг өгч байна. Иргэн Та даатгалын гэрээг өөрийн сайн дураар байгуулаагүй, гарын үсэг зураагүй бол хураамж төлөх ёсгүй. Танд мэдэгдэлгүй гэрээ хийж, төлбөр хураамж авч байсан бол нийт хугацааны хураамжийг даатгалын компаниас нэхэмжлэн, буцааж авах эрхтэй. Харин Та өөрөө “Орон сууцны эзэмшигч, өмчлөгчийн хариуцлагын даатгал”-д даатгуулах нь зүйтэй гэж үзвэл даатгалын компаниасаа мэдээлэл авч, гэрээний нөхцөлтэй сайтар танилцан, баталгаажуулахыг зөвлөж байна.

Орон сууцны болон бусад даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тэдгээрийн гэрээ болон даатгалын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа гомдол маргааныг Хороонд хандаж шийдвэрлүүлэх боломжтой.

Эх сурвалж http://www.info.mn
Таалагдвал LIKE бэлэглээрэй.

Сонирхолтой мэдээ

Сэтгэгдлийг ачаалж байна ...
топ 20 мэдээ