Бидний тухай

Манай сайтыг сонгон уншиж байгаа нийт уншигчийнхаа энэ өдрийн амгаланг айлтгая
Мэдээллийн үндэсний сүлжээ www.info.mn сайт 2012 оны тавдугаар сарын 1-нд нээлтээ хийсэн билээ. Манай сайт нь улс төрийн халуун үйл явдлуудыг цаг тухайд нь мэдээлдгээс гадна урлаг, соёлын амьдралд өрнөж буй сонирхолтой мэдээ мэдээлэл, эдийн засгийн өнөөгийн байдал болоод спорт, дэлхий дахинд өрнөж буй үйл явдлыг уншигчдадаа хүргэж байгаа юм.

Таалагдвал LIKE бэлэглээрэй.
топ 20 мэдээ